Bazı Vitamin Eksiklikleri Migren Ağrılarını Arttırıyor

Beslenme beceriksizlikleri, baş sızısı ve migrenin makûslaşmasında ehemmiyetli bir rol oynamaktadır Hekim Robert Barry’e göre, migrenin altında uyuyan başlıca problem mitokondriyal bozukluklardır. Koenzim Q10‘un indirgenmiş biçimi olan Ubiquinol, mitokondrinin esas yakıtı olan ATP yapımında tesirlidir. Reelinde bedenimiz natürel olarak ubiquinol üretir; hatta ubiquinol çoğu sıhhatli hücre, doku ve uzvun baskın biçimidir.Lekelilik ve makûs beslenme ile beraber mitokondriyal bozukluklar giderek yaygınlaştığı için, bedene ubiquinol veya Koenzim Q10 yardımı yapılması iyi olur.

Neurology mecmuasında yayınlanan bir çalışmada, Koenzim Q10’un migreni tedbire ve migren şiddetini eksiltmede tesirli olduğu bulunmuştur. Günde üç kere 100 mg. Koenzim Q10 alan hastalarda, almayanlara göre migren sıklığının yüzde 50 eksildiği görülmüştür.

Baş sızısı ve migrende, ubiquinole ek olarak D vitamini noksanlığı da rol oynamaktadır. American Headache Society’nin 50. sene buluşmasında sunduğu araştırmaya göre, kronik migreni olan hastaların takribî% 42’sinde D vitamini yetersizliği vardır. Bu çalışma aynı zamanda, D vitamini yetersizliği çoğaldıkça kronik migren müddetinin daha da uzadığını göstermiştir. Baş sızısı ile iletişimli öteki vitamin yetersizlikleri ise B2, B6, B12 ve folik asittir.

2009 senesinde yapılmış bir çalışmada, auralı migren tanısı alan 52 hastada 2 mg. folik asit, 25 mg. B6 vitamini ve 400 μg B12 vitaminlerinin yaptığı tesir değerlendirmiştir.Vitamin desteği almayan grupla karşılaştırıldığında vitamin desteği alan grupta, migren sızılarının yüzde 50 eksildiği görülmüştür. European Journal of Neurology’de yapılan bir araştırmada da yüksek dozda B2 vitamininin migren sızılarını önlemeye takviyeci olabileceği görülmüştür.

Son olarak magnezyum da migren üzerinde tesirli bir mineraldir. Magnezyum destekleri beyindeki kan damarlarının daralmasını eksilterek, baş sızısı ve migren hastalarına takviyeci olmaktadır. En iyi magnezyum dayanağı, mitokondri dahil olmak üzere tam hücre çeperlerine nüfuz eden magnezyum treonattır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir